HK Scan Denmark A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

05-08-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos HK Scan Denmark A/S.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 04-06-2014 hos HK Scan Denmark A/S beliggende Tværmosevej 10, 7830 Vinderup.

tilsynsrapport HK Scan Denmark A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.