Egedal Kommune – Chromjordsdepot: Offentliggørelse af tilsynsrapport

05-08-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Egedal Kommunes Chromjordsdepot beliggende Udlejrevej 27 – 29, 3650 Ølstykke

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 26-06-2014 på Egedal Kommunes Chromjordsdeponi beliggende Udlejrevej 27 – 29, 3650 Ølstykke

- tilsynsrapport Egedal Kommunes Chromjordsdeponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.