VWR Bie & Berntsen - Tilladelse til salg af GMO

10-04-2014

Tilladelse til salg af genmodificerede organismer til registrerede laboratorier m.v. (indesluttet anvendelse)

Miljøstyrelsen har med brev af 8. april 2014 givet VWF Bie & Berntsen tilladelse til at sælge en række genmodificerede organismer til laboratoriebrug (såkaldt indesluttet anvendelse).

Klagefristen løber fra den 10. april til den 8. maj 2014. Klageberettiget er enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, berørte kommunalbestyrelser og visse organisationer, som er underrettet med kopi af afgørelsen.

Alle produkter er i risikoklasse 1, den laveste af fire klasser for GMO. Produkterne er vurderet som ikke-infektiøse og ikke giftige eller smittefarlige for mennesker, dyr eller planter, og det vurderes også, at der ikke er miljøskadelige virkninger forbundet med organismerne.

Se afgørelsen her .