Ensted Olieterminal Aabenraa: Forslag til kommuneplantillæg m.v.

30-04-2014

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg m.v. for driftsændringer på Ensted Olieterminal, Varnæsvej 9,6600 Aabenraa.
Høringsfrist: 25. juni 2014

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg, en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for driftsændringer til Ensted Olieterminal. Baggrunden for planforslaget er, at Ensted Olieterminal ønsker at ændre de driftsmæssige forhold på olieterminalen, således at der fremover bliver mulighed for oplagring og ind- og udskibning af lette klasse III produkter samt for modtagelse af op til 590 årlige skibsanløb.

Sammen med planforslaget og VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

Forslag til kommuneplantillæg
Ikke-teknisk resumé
VVM-redegørelse
VVM bilag 1: Udkast til miljøgodkendelse
- VVM bilag 2: Miljøstyrelsens scopingnotat

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag, VVM-redegørelse og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 25. juni 2014. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
C. F. Tietgens Boulevard
Tlf.: 72 54 40 00
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00048: