Lystrupvejens Fyldplads: Påbud

28-04-2014

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om måling af metangasemissionen fra Lystrupvejens Fyldplads, Lystrupvej 22, 3550 Slangerup.
Klagefrist: 1. juni 2014 kl. 16.00.

Påbud

Miljøstyrelsen har givet Lystrupvejens Fyldplads, Lystrupvej 22, 3550 Slangerup påbud om måling for lossepladsgas.

- afgørelse om påbud til Lystrupvejens Fyldplads

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. påbuddet sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00658 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 1. juni 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .