Kalvebod Miljøcenter Nordhavnsdepotet: Offentliggørelse af tilsynsrapport

28-04-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Kalvebod Miljøcenter - Nordhavnsdepotet beliggende Nordsøvej 4, 2150 Nordhavn

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 21-03-2014 hos Kalvebod Miljøcenter - Nordhavnsdepotet beliggende (Nordsøvej 4, 2150 Nordhavn)

- tilsynsrapport Nordhavnsdepotet

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.