LEO Pharma A/S i Esbjerg: Miljøgodkendelse

24-04-2014

Miljøstyrelsen har givet Leo Pharma A/S, Esbjerg miljøgodkendelse til etablering af nye behandlings– og opbevaringsfaciliteter for Fertigro®.
Klagefrist: 22. maj 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Leo Pharma A/S, Mådevej 76, 6705 Esbjerg Ø miljøgodkendelse til etablering af nye behandlings– og opbevaringsfaciliteter for Fertigro® samt etablering af ny værkstedsbygning og ny administrationsbygning – kaldet Fertigro® Plant. Fertigro® er et restprodukt fra virksomhedens produktion af råheparin og anvendes til biogasproduktion eller som gødning på landbrugsarealer.

- miljøgodkendelse af LEO Pharma A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00938 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 22. maj 2014inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .