HKScan Denmark A/S: Miljøgodkendelse

04-04-2014

Miljøstyrelsen har givet HKScan Denmark A/S, Brovst miljøgodkendelse til etablering af ny naturgasfyret kedel samt ændret brændsel.
Klagefrist: 2. maj 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet HKScan Denmark A/S, Elmegårdsvej 4, 9460 Brovst miljøgodkendelse til etablering af ny naturgasfyret kedel samt ændret brændsel. Ændringen vil ikke medføre øget forurening.

miljøgodkendelse HKScan Denmark

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. MST-1270-01157 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 2. maj 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .