Danepork A/S - St. Lihme: Offentliggørelse af tilsynsrapport

04-04-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danepork A/S - St. Lihme beliggende St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 20-02-2014 hos Danepork A/S - St. Lihme beliggende St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl

tilsynsrapport Danepork A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk