Hals Metal A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

02-04-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Hals Metal A/S beliggende Skovgårdsvej 18, 9370 Hals

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Hals Metal A/S beliggende Skovgårdsvej 18, 9370 Hals

- tilsynsrapport for Hals Metal A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk