Arla Foods amba ARINCO: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

02-04-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba ARINCO kan foretage mindre ændringer uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget
Klagefrist: 30. april 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba ARINCO kan foretage udskiftning af bundfældningstank, køletårn på spray 3 samt ændre placering af kedel og kedelhus og opstille nye produkttanke, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt for Arla Foods amba ARINCO

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt J. nr MST-1270-01189 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 30. april 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .