Kara/Noverens Forbrændingsanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

01-04-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Kara/Noverens Forbrændingsanlæg beliggende Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 7. marts 2014 hos Kara/Noverens Forbrændingsanlæg beliggende Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

tilsynsrapport Kara/Noverens Forbrændingsanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.