Hammel Fjernvarme A.m.b.a.: Offentliggørelse af tilsynsrapport

01-04-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Hammel Fjernvarme A.m.b.a. beliggende Irlandsvej 6, 8450 Hammel

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Hammel Fjernvarme A.m.b.a. beliggende Irlandsvej 6, 8450 Hammel

tilsynsrapport for Hammel Fjernvarme

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.