Fredericia Kommunes Deponi: Påbud om ændret egenkontrol

01-04-2014

Miljøstyrelsen har påbudt ændring af egenkontrollen for Fredericia Kommunes Deponi, Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia.
Klage skal være modtaget senest den 28. april 2014 inden kl. 16.00.

Påbud

Miljøstyrelsen har påbudt ændring af egenkontrollen i forhold til grundvand og overfladevand overvågningen for Fredericia Kommunes Deponi, Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia.

- afgørelse om påbud Fredericia Kommunes deponi

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. påbuddet sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00600 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 28. april 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .