Verdo Produktion A/S: Afslag på ansøgning om miljøgodkendelse

11-09-2013

Afslag på ansøgning om lempelse af NOx-grænse for Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk. Klage skal være modtaget senest den 10. oktober 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om afslag
Miljøstyrelsen har givet Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk, Kalorievej 11, 8500 Grenaa afslag på ansøgning om en lempelse af emissionsgrænsen for NOx i røgen fra anlæggets spids- og reservelastkedel.

- læs afgørelsen om afslag til Verdo Produktion A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00750 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 10. oktober 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .