Tican Fresh Meat A/S: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

18-09-2013

Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted skal have revurderet sin miljøgodkendelse til drift af slagterivirksomhed.
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 16. oktober 2013 kl. 16.00

Opstart af revurdering
Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver kan inden for 2 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om revurderingen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00240 på henvendelsen.
Henvendelsen om at få tilsendt udkast til afgørelse skal være modtaget senest den 16. oktober 2013 inden kl. 16.00.