Stigsnæsværkets kulterminal – Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

18-09-2013

Stignæsværket, som er ejet og drevet af DONG Energy A/S, skal have revurderet sin miljøgodkendelse af 30. januar 2003 til drift af den eksisterende kulterminal.
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er fredag den 4. oktober kl. 16.00.

Opstart af revurdering
Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelsen af Stignæsværkets kulterminal, beliggende Holtengårdsvej 24, 4230 Skælskør, op til en rutinemæssig revurdering. På kulterminalen losses kul fra store kulskibe (op til 160.000 tons) og oplagres på en eksisterende kulplads. Fra kulpladsen transporteres kullene med underjordiske bånd til en udskibningspier og læsses her på mindre pramme, der transporterer kullene til nogle af DONG Energys andre kulfyrede kraftværker. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.
Enhver kan senest den 4. oktober 2013 anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen af udkastet.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om revurderingen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt følgende journalnummer på henvendelsen: MST-1270-00202.
Henvendelsen om at få tilsendt udkast til afgørelse skal være modtaget senest den fredag den 4. oktober 2013 inden kl. 16.00.