Stenlille Gaslager - Tillæg til sikkerhedsrapport

26-09-2013

Dong Energy, Stenlille Gaslager, Merløsevej 1B, 4296 Nyrup har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en delvis opdateret sikkerhedsrapport.
Høringsfrist udløber den 1. november 2013 kl. 16.00

Opdateret sikkerhedsrapport
Dong Energy, Stenlille Gaslager, Merløsevej 1B, 4296 Nyrup har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt et tillæg til sikkerhedsrapport. Denne rapport omfatter udvidelse af trykket i rør dele af virksomheden.

Ændringen i sikkerhedsrapporten behandles nu i et samarbejde mellem risikomyndighederne som er Arbejdstilsynet, Sorø Kommune, Beredskabsafdelingen - Sorø Brandvæsen, Miljøstyrelsen og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sikkerhedsrapporten, samt i sagen i øvrigt.

Retten til at se sagens akter og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger og i overensstemmelse med Rigspolitiets retningslinjer.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K, og henvendelsen skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 1. november 2013 kl. 16. Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00570 på henvendelsen.