Pharmacosmos A/S Afgørelse om ingen godkendelsespligt

17-09-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Pharmacosmos A/S, Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk, kan anvende en ny råvare uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 15. oktober 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Pharmacosmos A/S kan anvende stoffet natriumchloracetat uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Pharmacosmos A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K