Novo Nordisk A/S - Afgørelse om ingen godkendelsespligt

13-09-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S i Bagsværd kan foretage ombygning af ventilationsanlæg i fabrik med insulinpåfyldning, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til ombygningen.

Klage skal være modtaget senest den 11. oktober 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S, Bagsværd, kan foretage ombygning af ventilationsanlæg i fabrik med insulinpåfyldning, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til ombygningen.

læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K


Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00438 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 11. oktober 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .