Nordic Sugar Nakskov Miljøgodkendelse

04-09-2013

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1 i Nakskov miljøgodkendelse til etablering og drift af deNOx-anlæg med tilhørende tank til urea samt godkendelse til at begynde kampagnen 1. september.
Klage skal være modtaget senest den 2. oktober 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nakskov miljøgodkendelse til etablering af deNOx-anlæg med tilhørende tank til urea. DeNOx-anlægget skal sikre overholdelse af emissionsgrænseværdierne for NOx fra virksomhedens energianlæg.

Endvidere givers der godkendelse til, at der kan modtages roer fra den 1. september. Tidligere kunne kampagnen begynde 15. september.

- læs miljøgodkendelse af Nordic Sugar Nakskov


Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01007 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 2. oktober 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .