Dong Energy, Skærbækværket: Miljøgodkendelse

13-09-2013

Miljøstyrelsen har meddelt Dong Energy, Skærbækværket, Klippehagevej 22 7000 Fredericia, miljøgodkendelse til indfyring med naturgas og letolie på værkets hjælpedampkedel i et begrænset timetal pr. år.
Klage skal være modtaget senest den 11. oktober 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har meddelt Skærbækværket miljøgodkendelse til ombygning af værkets hjælpedampkedel, så indfyring med både letolie og naturgas er mulig enten som samfyring eller enkeltfyring.  Hjælpedampkedlen må være i drift i et begrænset antal timere pr. år

læs miljøgodkendelse af Skærbækværket

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr.: MST-1270-00947 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 11. oktober 2013 inden kl. 16.00.