I/S Vestforbrænding: Miljøgodkendelse

16-09-2013

Miljøstyrelsen har givet I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup miljøgodkendelse til etablering nødstrømsanlæg bestående af dieselmotor med indbygget olietank.
Klage skal være modtaget senest den 14. oktober 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup miljøgodkendelse til etablering af nødstrømsanlæg bestående af dieselmotor med indbygget olietank. Anlægget skal have begrænset driftstid og skal derfor ikke have fastsat emissionsgrænseværdier.

- læs miljøgodkendelse af I/S Vestforbrænding

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01005 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 14. oktober inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .