Inter Terminals SGOT Opdateret sikkerhedsrapport

25-09-2013

Inter Terminals SGOT, Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en opdateret sikkerhedsrapport.
Høringsfrist udløber den 1. november 2013 kl. 16.00

Opdateret sikkerhedsrapport
Inter Terminals, Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en opdateret sikkerhedsrapport. Denne rapport omfatter virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld.

Sikkerhedsrapporten behandles nu i et samarbejde mellem risikomyndighederne som er Arbejdstilsynet, Slagelse Kommune, Center for Beredskab, Miljøstyrelsen og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sikkerhedsrapporten, samt i sagen i øvrigt.

Retten til at se sagens akter og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger og i overensstemmelse med Rigspolitiets retningslinjer.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen rettes til:

Miljøstyrelsen Virksomheder
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00847 henvendelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen rettes til Miljøstyrelsen hænde senest den 1. november 2013 kl. 16