Dong Energy, Asnæsværket Afgørelse om ingen godkendelsespligt

17-09-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg, kan foretage forsøgskørsel i uge 39 med inddysning af ammoniakvand på værkets blok 2, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 15.oktober 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg, kan udføre et forsøg med inddysning af ammoniakvand til reduktion af NOx-emissioner på værkets blok 2, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Asnæsværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01026 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 15.oktober 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .