Cheminova A/S Miljøgodkendelse

10-09-2013

Miljøstyrelsen har givet Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7620 Lemvig miljøgodkendelse til udledning af biologisk renset spildevand fra eksisterende produktion af Cloquintocet.
Klage skal være modtaget senest den 8. oktober 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7620 Lemvig miljøgodkendelse til udledning af biologisk renset spildevand fra eksisterende produktion af Cloquintocet på virksomhedens MultiPurposeanlæg.

Læs miljøgodkendelse af Cheminova A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00226 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 8. oktober 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .