Air Liquide Miljøgodkendelse

06-09-2013

Miljøstyrelsen har givet Air Liquide, Havnegade 151-153, 5000 Odense midlertidig miljøgodkendelse til udvidelse af driftstiden på fyldehal 1.
Drift vil således kunne finde sted i tidsrummet kl. 05.00 – 20.00 (på hverdage) i en midlertidig periode fra 6. september 2013 og frem til 31. december 2013.
Klage skal være modtaget senest den 4. oktober 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Air Liquide, Havnegade 151-153, 5000 Odense midlertidig miljøgodkendelse til udvidelse af driftstiden på fyldehal 1.
Drift vil således kunne finde sted i tidsrummet kl. 05.00 – 20.00 (på hverdage) i en midlertidig periode fra 6. september 2013 og frem til 31. december 2013.

- læs hele miljøgodkendelsen her

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr MST-1270-01022  på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 4. oktober 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk