AffaldPlus, Forlev miljøanlæg. Afgørelse om tilladelse til deponering af ikke-farligt PCB-holdigt byggeaffald

18-09-2013

Miljøstyrelsen har meddelt tilladelse til deponering af ikke-farligt PCB-holdigt byggeaffald på en særskilt celle på Forlev Miljøanlæg Vejlagervej 4a, 4241 Vemmelev.
Klager skal modtaget senest den 16. oktober 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har meddelt tilladelse til deponering af ikke-farligt PCB-holdigt byggeaffald på en særskilt celle på Forlev Miljøanlæg Vejlagervej 4a, 4241 Vemmelev.
PCB-indholdet må ikke overstige 50 mg/kg, og affaldet skal være deponeringsegnet.

afgørelse AffaldPlus, Forlev Miljøanlæg

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K


Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00920 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 16. oktober inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .