A. Henriksen Shipping A/S - Opdateret sikkerhedsrapport

26-09-2013

A. Henriksen Shipping A/s, Færgevej 6, 3390 Hundested har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en opdateret sikkerhedsrapport.
Høringsfrist udløber den 1. november 2013 kl. 16.00

Opdateret sikkerhedsrapport
A. Henriksen Shipping A/s, Færgevej 6, 3390 Hundested opbevarer og håndterer forskelligt gods. Virksomheden har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en opdateret sikkerhedsrapport. Denne rapport omfatter virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld.

Sikkerhedsrapporten behandles nu i et samarbejde mellem risikomyndighederne som er Arbejdstilsynet, Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab, Miljøstyrelsen og Nordsjællands Politi.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sikkerhedsrapporten, samt i sagen i øvrigt.

Retten til at se sagens akter og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger og i overensstemmelse med Rigspolitiets retningslinjer.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K, og henvendelsen skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 1. november 2013 kl. 16. Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00816 på henvendelsen.