Vattenfall A/S - Fynsværket Miljøgodkendelse til deNOx anlæg

23-10-2013

Miljøstyrelsen har givet Vattenfall A/S, Fynsværket, Havnegade 120, 5100 Odense C miljøgodkendelse til etablering og drift af anlæg til rensning for kvælstofoxider i røggas fra den halmfyrede Blok 8 (deNOx anlæg).

Klage skal være modtaget senest den 20. november 2013.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Vattenfall A/S, Fynsværket, Havnegade 120, 5100 Odense C miljøgodkendelse til etablering og drift af anlæg til rensning for kvælstofoxider i røggas fra den halmfyrede Blok 8 (deNOx anlæg).

- Vattenfall A/S - Fynsværket Miljøgodkendelse til deNOx anlæg

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnummer MST 1270-00966 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 20. november 2013.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .