Stigsnæsværkets kulterminal – transit af biopiller

04-10-2013

DONG Energy A/S, som ejer og driver kulterminalen ved Stignæsværket, ønsker tilladelse til også at anvende terminalen til transit af biopiller.
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er fredag den 18. oktober kl. 16.00.

Ansøgning om miljøgodkendelse
DONG Energy A/S har søgt om godkendelse til at anvende faciliteterne på Stigsnæsværkets kulterminal til transit af biopiller. Der vil ikke blive oplagret biopiller på terminalen. Biopillerne vil efter losning blive overført direkte til den eksisterende udskibningspier via nye, lukkede transportbånd.
Enhver kan senest den 18. oktober 2013 anmode om at få tilsendt ansøgningen samt et udkast til godkendelse, når denne foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere såvel ansøgningen som udkast til godkendelse inden for 2 uger fra modtagelsen af henholdsvis ansøgningen og udkast til godkendelse.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om revurderingen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt følgende journalnummer på henvendelsen: MST-1270-00500.
Henvendelsen om at få tilsendt udkast til afgørelse skal være modtaget senest den fredag den 18. oktober 2013 inden kl. 16.00.