Special Waste System A/S – Ansøgning om miljøgodkendelse

16-10-2013

Special Waste System A/S har søgt om miljøgodkendelse til modtagelse og forbrænding af PCB-holdigt bygningsaffald.
Høringsfrist udløber den 11. november 2013 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
Special Waste System A/S, Herthadalvej 4a, 4840 Nørre Alslev har søgt om miljøgodkendelse til modtagelse og forbrænding af PCB-holdigt bygningsaffald.
Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01046 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 11. november 2013 inden kl. 16.00.