Scanflavour A/S: Miljøgodkendelse

01-10-2013

Miljøstyrelsen har givet Scanflavour A/S, Hobrovej 1, 9632 Møldrup miljøgodkendelse til etablering af ny kedelcentral, indeholdende ny gaskedel, på Erhvervsvej 9, 9632 Møldrup.
Klage skal være modtaget senest den 29. oktober 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Scanflavour A/S, Hobrovej 1, 9632 Møldrup miljøgodkendelse til etablering ny kedelcentral indeholdende ny supplerende gaskedel, til produktion af damp til produktionen på Hobrovej.
Den nye kedelcentral placeres på Erhvervsvej 9, med rørføringer til transport af damp, hen over ”Himmerlandsstien”, og til produktionslokalerne på Hobrovej 1.

- læs miljøgodkendelse af Scanflavour A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00860 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 29. oktober 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .