Pronova BioPharma A/S Miljøgodkendelse

04-10-2013

Miljøstyrelsen har givet Pronova BioPharma A/S miljøgodkendelse til øget genoprensning af fiskeolie. Samtidig er foretaget ændring af enkelte vilkår om egenkontrol i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse.
Klage skal være modtaget senest den 1. november 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Pronova BioPharma A/S, Juelsmindevej 5 i Kalundborg miljøgodkendelse til øget genoprensning af fiskeolie, herunder opstilling af en ny tank til mellemprodukter. Samtidig er foretaget ændring af vilkår om egenkontrol i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse.

- læs miljøgodkendelse af Pronova BioPharma A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00984 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 1. november 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .