Påbud om vilkårsændring for Kara/Noveren

02-10-2013

Forbrændingsanlægget i Roskilde: Udvidelse af listen over affald som må forbrændes i ovn 6

Miljøstyrelsen har påbudt Kara/Noveren I/S,Håndværkervej  70,  4000 Roskilde, ændring af vilkår B2, listen over affald, som forbrændes i ovn 6. Ændringen omfatter tilføjelse af 4 affaldstyper på listen. De 4 nye affaldstyper adskiller sig ikke væsentligt fra de affaldstyper, som i forvejen må forbrændes i ovn 6, og affaldstyperne modtages allerede i et vist omfang under de gældende affaldstyper. Tilføjelsen af de nye typer affald skyldes overvejende en forventning om, at affaldets sammensætning ændres. Vilkårsændringen vil således ikke medføre øget forurening fra anlægget.

- link til afgørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Man kan få afgørelsen tilsendt eller stille spørgsmål til afgørelsen ved at henvende sig til Miljøstyrelsen Virksomheder. Ring på telefon 72 54 40 00 eller skriv til

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettiget.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Att. Miljøstyrelsen Virksomheder
Strandgade 29
1401 København K

eller , hvor den skal være modtaget senest den 30. oktober 2013 kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.