Nyt varmegenvindingsanlæg hos Ardagh Glass Holmegaard er ikke VVM-pligtig

07-10-2013

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at udskiftning af et ældre hedtolieanlæg (VTO) med et nyt varmegenvindingsanlæg på Ardagh Glass Holmegaard A/S ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at udskiftning af et ældre hedtolieanlæg (VTO) med et nyt varmegenvindingsanlæg på Ardagh Glass Holmegaard A/S ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Afgørelse
- Anmeldelse

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes skriftligt til e-mailadressen: eller med post til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, hvor klagen skal være modtaget inden 5. november 2013.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
e-post: