Nr. Vium Mejeri: Tillæg til miljøgodkendelse

28-10-2013

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri, Sønderupvej 24,6920 Videbæk miljøgodkendelse til udledning af miljøfremmede stoffer og klorid. Godkendelsen er en del af genbehandlingssagen.

Klage skal være modtaget senest den 25. november 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri, Sønderupvej 24,6920 Videbæk miljøgodkendelse til udledning af miljøfremmede stoffer og klorid. Godkendelsen er en del af genbehandlingssagen.

- læs miljøgodkendelse af Nr. Vium Mejeri

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01031 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 25. november 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .