Lystrupvejens Fyldplads: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

09-10-2013

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Lystrupvejens Fyldplads, Lystrupvej 22, 3550 Slangerup.
Klage skal være modtaget senest den 11. november 2013 inden kl. 16.00.

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Lystrupvejens Fyldplads, Lystrupvej 22, 3550 Slangerup. Fyldpladsen er nu nedlukket og under efterbehandling. Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret, og Miljøstyrelsen har revideret vilkårene så de er tidssvarende.

- afgørelse om revurdering af Lystrupvejens Fyldplads

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00247 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 11. november 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .