LEO Pharma A/S – Ansøgning om ændring af vilkår i miljøgodkendelse

25-10-2013

LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup har søgt om miljøgodkendelse til ændring af vilkår om lugt (tidsfrist for rensning for lugt) og udsættelse af handleplan for udskiftning af nedgravede tanke.
Høringsfrist udløber den 15. november 2013 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup har søgt om miljøgodkendelse til ændring af vilkår om lugt (tidsfrist for rensning for lugt) og udsættelse af handleplan for udskiftning af nedgravede tanke.
LEO Pharma A/S har den 11. september 2012 søgt om ændring af tidsfristerne for rensning af luft fra gæringstanke under sterilisation og udskiftning af en kemikalieaffaldstank i virksomhedens miljøgodkendelse af API Manufacturing af 1. oktober 2012. Virksomheden ønsker fristen flyttet fra 2013 til 2015.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00931 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 15. november 2013 inden kl. 16.00.