NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33, 3300 Frederiksværk Miljøgodkendelse

17-10-2013

Miljøstyrelsen har givet NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33, 3300 Frederiksværk, en midlertidig tilladelse til udledning af spildevand til Stålværkshavnen fra et nyt spilde¬vands¬rensnings¬anlæg etableret i forbindelse med udskiftning af valsestolen i 2012.
Klage skal være modtaget senest den 14. november 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet NLMK DanSteel A/S miljøgodkendelse til en forlængelse af indkøringsperioden til 31. december 2014 for et nyt spilde¬vands¬rensnings¬anlæg etableret i forbindelse med udskiftning af valsestolen i 2012. Vilkår for udledning af spildevand er samtidig ændret. I indkøringsperioden vil spildevandet blive efterrenset i det gamle spildevandsrensningsanlæg samtidig med, at rense¬processerne i det nye rensningsanlæg vil blive optimeret.

På grundlag af data for rensning af spildevandet i indkørings-perioden vil Miljøstyrelsen fastsætte de endelige udlederkrav med virkning fra 1. januar 2015 og krav til udledningspunktets placering.

- læs miljøgodkendelse af: ”Ændring af indkøringsperioden for et nyt spildevandsrensningsanlæg etableret i forbindelse med udskiftning af valsestolen på NLMK DanSteel A/S” - læs miljøgodkendelse af: ”Ændring af indkøringsperioden for et nyt spildevandsrensningsanlæg etableret i forbindelse med udskiftning af valsestolen på NLMK DanSteel A/S”

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnummer: MST-1270-00530 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 14. november 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .