H.C. Ørsted Værket – Indledning af revurdering af vilkår om luftforurening

04-10-2013

H.C. Ørsted Værket, som er ejet og drevet af DONG Energy A/S, skal have revurderet værkets vilkår for luftforurening, som i dag er indeholdt i tre miljøgodkendelser fra henholdsvis 2003, 2005, og 2007.
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er fredag den 18. oktober kl. 16.00.

Opstart af revurdering
Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelsen af spidslastanlægget og godkendelsen af gasturbineanlægget samt godkendelsen af blok 7 på H.C. Ørsted Værket, beliggende Tømmergravsgade 4, 2450 København SV, op til en rutinemæssig revurdering med henblik på fastsættelse af nye grænseværdier for udledning af forurenende stoffer til luften.

H.C. Ørsted Værket anvender i dag naturgas, letolie samt fuelolie som brændsel og producerer såvel elektricitet som fjernvarme.

Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver kan senest den 18. oktober 2013 kl. 16 anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen af udkastet.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om revurderingen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt følgende journalnummer på henvendelsen: MST-1271-00244.
Henvendelsen om at få tilsendt udkast til afgørelse skal være modtaget senest den fredag den 18. oktober 2013 inden kl. 16.00.