FeF Chemicals A/S Miljøgodkendelse

23-10-2013

Miljøstyrelsen har givet FeF Chemicals A/S, Københavnsvej 216, 4600 Køge miljøgodkendelse til etablering terrænhævning.
Klage skal være modtaget senest den 20. november 2013.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet FeF Chemicals A/S, Københavnsvej 216, 4600 Køge miljøgodkendelse til etablering en terrænhævning primært med overskudsjord fra virksomheden.

- læs miljøgodkendelse af FeF Chemicals A/S _ terrænhævning

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00843 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 20. november 2013.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .