Esbjerg Kommune – Måde Deponeringsanlæg

11-10-2013

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelsen af Måde Deponeringsanlæg, Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø, op til revurdering. Revurderingen vedrører de nedlukkede etaper 1 og 2 på Måde Deponeringsanlæg.
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 25. oktober 2013 kl. 16.00

Opstart af revurdering
Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelse af Måde Deponeringsanlæg, Mådevej 93, 6705 Esbjerg Øst op til en rutinemæssig revurdering. Revurderingen vedrører de nedlukkede etaper 1 og 2 på Måde Deponeringsanlæg. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.
Enhver kan inden for 2 uger fra annonceringen anmode om, at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om revurderingen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1271-00165 på henvendelsen.
Henvendelsen om at få tilsendt udkast til afgørelse skal være modtaget senest den 25. oktober 2013
inden kl. 16.00.