Ensted Olieterminal (EOT) Miljøgodkendelse

23-10-2013

Miljøstyrelsen har givet Ensted Olieterminal miljøgodkendelse til etablering af en træpillefyret varmecentral.
Klage skal være modtaget senest den 21. november 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Ensted Olieterminal, Varnæsvej 9, 6230 Aabenraa miljøgodkendelse til etablering af en træpillefyret varmecentral.
Varmecentralen skal opvarme den tunge olie på tanklageret Ensted Olieterminal og erstatter varmeleverance fra Enstedværket.

- læs miljøgodkendelse

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr: MST-1270-00955 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 21. november 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .