DuPont Nutrition Biosciences ApS Tillæg til miljøgodkendelse for fremstilling af vækstmedie ved pulverblanding

07-10-2013

Miljøstyrelsen har givet DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tårnvej 25, 7200 Grindsted, miljøgodkendelse til fremstilling af vækstmedie ved pulverblanding.
Klage skal være modtaget senest den 4. november 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tårnvej 25, 7200 Grindsted, miljøgodkendelse til fremstilling af vækstmedie ved pulverblanding.

Fremstillingen af vækstmediet er en ny proces hos virksomheden med nye stoffer, og processen foretages i eksisterende bygning.

Vækstmediet anvendes ved fermenteringer af starterkulturer i mejeri-industrien.

Fremstillingsprocessen sker ved pulverblanding af mælkepulver og forskellige næringsstoffer og mikronæringsstoffer.

Fremstilling af vækstmediet godkendes og meddeles som et tillæg til virksomhedens samlede miljøgodkendelse.

- læs tillægsgodkendelsen

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00932 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 4. november 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .