CP Kelco - Miljøgodkendelse

16-10-2013

Miljøstyrelsen har givet CP Kelco, Ved Banen 16 i Lille Skensved godkendelse til at udvide produktionen af LMA med 13 % svarende til en udvidelse på 9 % af den samlede fabrikskapacitet.
Klage skal være modtaget senest den 13. november 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet CP Kelco, Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved miljøgodkendelse til at udvide produktionen af LMA med 13 % svarende til en udvidelse på 9 % af den samlede fabrikskapacitet. Udvidelsen giver alene anledning til vilkår for eftersyn og vedligehold af tanke og beholdere, hvor indholdet er flydende.

- læs miljøgodkendelse af Cp Kelco

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K


Anfør venligst dit navn og adresse samt Mst-1270-01033 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 13. november 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .