Avedøreværket – Indledning af revurdering af vilkår for fælles anlæg på værket

04-10-2013

Avedøreværket, som er ejet og drevet af DONG Energy A/S, skal have revurderet værkets vilkår for drift af fælles anlæg for de to blokke m.m., herunder olietanke og vandbehandlingsanlæg.
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er fredag den 18. oktober kl. 16.00.

Opstart af revurdering
Miljøstyrelsen tager vilkår for drift af fælles anlæg på Avedøre-værket, beliggende Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre, op til en rutinemæssig revurdering.

Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver kan senest den 18. oktober 2013 kl. 16 anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen af udkastet.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om revurderingen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt følgende journalnummer på henvendelsen: MST-1270-00127.
Henvendelsen om at få tilsendt udkast til afgørelse skal være modtaget senest den fredag den 18. oktober 2013 inden kl. 16.00.