Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri: Miljøgodkendelse

29-10-2013

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri, Sønderupvej 24, 6920 Videbæk, miljøgodkendelse til etablering Udvidelse af produktionskapaciteten fra 44.000 t/år til 59.000 t/år.
Klage skal være modtaget senest den 26. november 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri, Sønderupvej 24, 6920 Videbækm miljøgodkendelse til udvidelse af produktionskapaciteten fra 44.000 t/år til 59.000 t/år. Projektet omfatter også udvidelse af driften som transitlager for mælk, samt udvidelse af opskæring af ost.

- læs miljøgodkendelse af Nr. Vium Mejeri

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00701 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 26. november 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .