Arla Foods amba, Mejericluster Vestjylland: Ansøgning om miljøgodkendelse

28-10-2013

Arla Foods amba ARINCO har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen og Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af renseanlæg med udledning til Vorgod Å.
Evt. kommentarer: 23. december 2013 inden kl. 16.00

Arla Foods amba ARINCO har søgt om miljøgodkendelse til bygningsmæssige og produktionsmæssig udvidelse af produktionen på op til 120.000 tons/år.
Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af renseanlæg med udledning af spildevand til Vorgod Å til 12.500 m3/døgn.

Det ansøgte indgår i Naturstyrelsens VVM-sagsbehandling af ”Mejericluster Vestjylland”.

- Læs Naturstyrelsens offentliggørelser på Naturstyrelsens hjemmeside .

- Læs udkast til tillæg til miljøgodkendelse inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand for Arla Foods amba ARINCO .

- Læs udkast til tillæg til miljøgodkendelse inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand for Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri.

Det er muligt for enhver at kommentere materialet.

Retten til at se sagernes akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkast til afgørelser og eventuelt supplerende materiale.

Henvendelse i sagerne:
Kommentarer til udkastene om miljøgodkendelse, spørgsmål og anmodning om at se sagerne skal rettes til:

Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

hvor det skal være modtaget senest den 23. december 2013 kl. 16.00. Henvendelser bedes referere til relevant j. nr.:

Tillæg til miljøgodkendelse inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand for Arla Foods amba ARINCO, MST-1270-00873
Tillæg til miljøgodkendelse inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand for Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri, MST-1270-00874