Arla Foods amba Gjesing Mejeri: Miljøgodkendelse

29-10-2013

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Gjesing Mejeri miljøgodkendelse til udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas.
Klage skal være modtaget senest den 26. november inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Gjesing Mejeri, Gammel Horsensvej 387-389, 8660 Skanderborg miljøgodkendelse til udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas.

- læs miljøgodkendelse af Arla Foods amba Gjesing Mejeri

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01039 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 26. november inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur-og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .